Mama Natural

This is custom heading element

This is custom heading element

This is custom heading element

This is custom heading element

This is custom heading element

[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “75” custom_css_class= “”]

 

Vores produkter

Mama Natural er mere end et brand. Det er en række helt unikke produkter med en højt udviklet videnskab og filosofi bag. Mama Natural er Holisme, mind and body, bæredygtighed, mindfullnes, biodynamisk, økologi, fair trade, autentisk madkultur, højtudviklet gastronomi, forfinet tradition, friske råvarer, raw food, kulinarisk eventyr, humanistisk smagsoplevelse, højtudviklet filosofi der kan bidrage til at bevare menneskeliv og biodiversitet på jordkloden, videnskabeligt dokumenteret effekt.

[edsanimate_end]

This is custom heading element

[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “75” custom_css_class= “”]

Om Mama Natural

Mama Natural er en autentisk madkultur med rødder i præ-stenalderlige samfund. Ny forskning har påvist hvordan mennesket før jæger-samlerne primært levede af hinanden. Arkæologer har fundet knoglerester og ved hjælp af den berømte k-17 metode står det klart, at mennesket dengang havde modermælk og modermælksprodukter som primær fødekilde. Nyopdagede hulemalerier og rekonstruktioner af den præ-stenalderlige levevis tyder på, at før bjørnekulten var moderkulten og med den en blomstrende krops- såvel som åndskultur. Mennesket dengang levede simpelthen primært af hinanden i ubrudt harmoni med naturen, det er hverken en overdrivelse eller slidt metafor når man betegner perioden som en “paradisisk tilstand”. Denne nylige indsigt i de præ-stenalderlige samfund har givet anledning til ny forståelse af skabermytens oprindelse, og det er blandt mama naturals videnskabskvinder en almindelig antagelse at den bibelske skabermyte om paradisets have har sin oprindelse i de tidlige mama naturalistiske samfund. Uddrivningen af paradisets have/syndefaldsmyten med Eva der spiser af æblet skal forstås konkret, æblet er ikke et symbol som man hidtil har hævdet: ved at spise af æblet gik mennesket fra at ernære sig af hinanden til en begyndende udnyttelse af naturen og dermed udpining af jordens naturlige ressourcer. Der går en lige linje fra æblet blev plukket i paradisets have til klimakrisen, der kulminerede i det ny årtusindes første årtier.

[edsanimate_end]

[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “25” custom_css_class= “”]

Historisk baggrund

I Ældste Dryas var vegetationen i Danmark sparsom – som man kender den i dag fra gletsjer-randområder i Island, alligevel indfinder rensdyr og en række andre istidsdyr sig i Danmark.

Vi ser i denne periode tegn på, hvad man længe antog var de første mennesker af arten Homo Sapiens i Danmark efter istiden. Kulturmæssigt var de rensdyrjægere og hørte til Hamburgkulturen.

Nyere forskning tyder dog på, at disse folk ikke var de eneste i området. Nyopdagede hulemalerier og helleristninger sandsynliggør, hvad grene af arkæologien længe har forsket i, at jægerne her er stødt på folk med en radikalt anderledes levevis. Også knoglerester viser ifølge den nye k-27 metode, at her er tale om et folk, der ikke har haft kød og planter som primær kost, men menneskelige produkter, primært mælkeprodukter. Med disse opdagelser ser det ud til, at videnskaben må foretage en gennemgribende genskrivning af den ældste del af Danmarks forhistorie hidtil kaldet Jægerstenalderen.

Da store mængder havvand fortsat var bundet i isen, var Danmark et stort sammenhængende landområde, og Sjælland var landfast med Sverige og Tyskland, ligesom Jylland var landfast med England. Det betød, at de oprindelige mama naturals havde gode muligheder for at strejfe over store arealer, hvilket man mener har bidraget til et særligt flow i mælken.

I dag er det almindeligt at mama naturals tager en årlig strejftur, der findes anlagte ruter over alle kontinenter, de mest dedikerede mamas rejser til Skandinavien for at strejfe så nært de oprindelige strejfmarker som muligt.

For at beskytte mama natural mod forurening og på grund af protester fra nykonservative i de egne mamaerne kommer igennem på deres strejfture, har man oprettet særlige mama natural-stier og ruter.

Dryas kommer egentlig af det latinske navn på planten rypelyng, der var almindelig i perioden, og stadig er almindelig i tundra- og fjeld-områder længere mod nord. I dag er Dryas mest kendt som Mama Naturals dronningeprodukt Mama Dryas, der er blevet bevægelsens varemærke og anses for det produkt, der ligger nærmest moderkultens oprindelige næringskilde.

Bevægelsens grundlæggende overbevisning er, at mennesket bør ernære sig ved sig selv, det vil sige ved menneskelige produkter, hvoraf modermælken er den altovervejende fødekilde. Man anser det for den eneste måde, mennesket kan indgå i et naturligt og ikke-destruktivt økosystem på jordkloden.

Bevægelsen vandt mange tilhængere i det ny årtusindes første årtier, da klimakrisen var på sit højeste.

De fleste mama naturalister anser det for naturligt at supplere modermælksprodukterne med elementer fra naturens økosystemer, her taler man om selvdøde naturligheder, fx nedfaldne frugter og grene. Som gængs mama naturalist taler man om forholdet 80:20, mens de mere fundamentalistiske mama naturalister, der er udbredt i store dele af det tidligere Indien, Nordtyskland, Holland og det vestlige USA (Great-mother-kolonien i Californien) taler om forhold så radikale som 90:10 og endda 95:5.

Kannibalisme anses blandt mama naturalister som naturligt i et begrænset omfang, hvilket bragte bevægelsen i mediernes søgelys i 2034-35 og førte til den såkaldte carnivore-krise.

[edsanimate_end]

[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “25” custom_css_class= “”]

 

Mama natural delte sig i 2024 i to fraktioner efter naturalisme-striden, der kulminerede i det berømte søster-drab i South Dakota.

Siden dengang har Mama Natural i det nordlige Europa og centrale og østlige dele af Asien været domineret af Mama Natural Supplied og dets produkter mens Mama Natural i USA og store dele af Afrika, Sydamerika og Sydeuropa er den mere dogmatiske Mama Natural-basic.

I Australien og New Zealand har en tredje variant af Mama Natural vundet udbredelse, de kalder sig Mama Natural-wombat med henvisning til bevægelsens udvinding af mælk fra pungdyr.

Hverken Mama Natural-Supplied eller Mama Natural-basic vedkender sig slægtsskabet.

I et interview med Mama Natural-Supplieds formoder kalder hun den nye bevægelse for “en primitiv og historieløs sekt der snylter på stolte europæiske traditioner uden at have forstået essensen”.

Mama Natural-wombat anlægger en mindre konfronterende stil med henvisning til, at “vi er alle præ-stenalderlige mama naturals, vi har alle diet ved de samme patter”.

I kølvandet på 30’ernes Territoriekrige i den sydlige orient og ikke mindst efter 6. marts 42 opstod en række udbryderbevægelser af såvel Mama Natural basic som Mama Natural Supplied, herunder Mama Natural Pabba som trods sine aggressive fremfærd vinder stadigt flere tilhængere den dag i dag (2054).

Mama Natural Pabba har som erklæret mål at tilbageerobre patriarkatet og den maskuline dominans. Ifølge Mama Natural Pabba er der intet i modermælk som ikke med fordel kan erstattes af bevægelsens efterhånden mangfoldige sædprodukter.

Den oprindelige mama natural stammer fra det område i Vendsyssel der hedder Understed Bakker. Her er der idag etableret Nordeuropas største Mama Natural Lejr (i andre lande taler man om kolonier eller reservater), hvor op imod 2000 skandinaviske mamas lever deres daglige liv.

Lejren og de skandinaviske mamas har høj agtelse blandt mama naturalister over hele verden særligt på grund af sin kvalitetsbevidsthed, fx råder lejren over egne produktionsmidler, hvilket betyder, at mamaerne ikke behøves udsættes for daglig transport for at mælken kan udvindes.

Som følge af sin høje status på verdensplan rejser mamas og mama naturalister fra hele verden hvert år til lejren på kortere eller længere ophold. Som mama kan man komme på rekreation og som mama naturalist kan man deltage i work shops eller simpelthen nyde de enestående og eksklusive services som kan tilbydes i lejren, herunder den særlige skandinaviske sut-selv-service. Denne eksklusiva ligger med minutpriser på op til 100 000,- (kwai) udenfor de flestes økonomiske evner men er alligevel blevet et tilløbsstykke, særligt blandt finansfyrster fra Kina og det tidligere Nordkorea.

[edsanimate_end]

This is custom heading element

[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “0.5” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “1” keep= “yes” animate_on= “scroll” scroll_offset= “25” custom_css_class= “”]

 

Den oprindelige mama natural, The Great Mama, har nu trukket sig tilbage som mama, hun bor i et hus i de bakker i Vendsyssel, hvor hun i sin barndom såvel som i sit liv som mama har sprunget rundt på græs.

Nu skriver hun bøger og afholder kurser for både mamas og mama-naturalister.

Uddrag fra interview med The Great Mama:

“Well as you might know I grew up in the countryside of Northern Jutland, in Denmark, an area called Understed Bakker. You might say I was a strange kid, I didn´t have any friends but I didn´t really miss any, for some reason I never felt lonely, I guess I always felt a strong connection to the cows and horses on the fields. I was what you could call a natural child.“

“I am not saying that I am a new Jesus Christ or some kind of goddess but I have followers who say that I have changed their lifes,  and I know intellectuals who claim that I have solved the disasters the earth was facing due to the climate changes, that I have basically rescued manhood and our planet Earth”

[edsanimate_end]

This is custom heading element